Zásady ochrany osobných údajov pre online sťahovanie videa

Posledná aktualizácia 11. októbra 2021 Ďakujeme, že ste sa rozhodli stať sa súčasťou našej komunity na online-videos-downloader.com. Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov v súvislosti s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na adrese https://online-videos-downloader.com/contact. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako môžeme použiť vaše informácie, ak:
Navštívte našu webovú stránku https://online-videos-downloader.com/
Spojte sa s nami inými súvisiacimi spôsobmi – vrátane predaja, marketingu alebo podujatí
v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, ak sa odvolávame na: „webová stránka“, máme na mysli akúkoľvek našu webovú stránku, ktorá odkazuje alebo odkazuje na tieto zásady
„Služby“ označujeme našu webovú stránku a ďalšie súvisiace služby vrátane akéhokoľvek predaja, marketingu alebo podujatí
Účelom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je čo najjasnejším spôsobom vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva v súvislosti s nimi máte. Ak sú v tomto oznámení o ochrane osobných údajov akékoľvek podmienky, s ktorými nesúhlasíte, okamžite prestaňte používať naše služby.

Pozorne si prečítajte toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože vám pomôže pochopiť, čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme.

OBSAH 1. AKÉ INFORMÁCIE ZBERÁME?
2. AKO POUŽÍVAJTE VAŠE INFORMÁCIE?
3. BUDÚ S VÁŠMI INFORMÁCIAMI zdieľané Vaše informácie?
4. S KOHO BUDETE VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?
5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ OBCHODNÉ TECHNOLÓGIE?
6. SÚ VAŠE INFORMÁCIE PRENOSENÉ MEDZINÁRODNE?
7. AKO DÔLEŽITÉ Uchovávame vaše informácie?
8. AKO UCHOVÁVAJTE BEZPEČNÉ INFORMÁCIE?
9. ČO SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ?
10. KONTROLY VLASTNOSTI, KTORÉ SA NEZOBRAZUJÚ
11. Majú rezidenti CALIFORNIA ŠPECIFICKÉ PRÁVA O SÚKROMÍ?
12. VYKONÁVAME AKTUALIZÁCIU TOHTO OZNÁMENIA?
13. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ O TOMTO OZNÁMENÍ?
14. AKO MÔŽETE REVIDOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZÍSKAME?

1. AKÉ INFORMÁCIE ZBERÁME?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete V skratke: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete.
Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď prejavíte záujem získať informácie o nás alebo našich produktoch a službách, keď sa zúčastňujete aktivít na Webovej stránke alebo inak, keď nás kontaktujete.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a webovou stránkou, vašich rozhodnutí a produktov a funkcií, ktoré používate. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať:
Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nám oznámiť akékoľvek zmeny týchto osobných údajov. Automaticky zbierané informácie Stručne: Niektoré informácie – ako napríklad vaša adresa internetového protokolu (IP) a/alebo charakteristiky prehliadača a zariadenia – sa zhromažďujú automaticky, keď navštívite našu webovú stránku. Automaticky zhromažďujeme určité informácie, keď navštívite, používate alebo prechádzate webovou stránkou. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (ako je vaše meno alebo kontaktné informácie), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a používaní, ako je vaša IP adresa, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové preferencie, sprostredkujúce adresy URL, názov zariadenia, krajina, poloha. , informácie o tom, ako a kedy používate našu Webovú stránku a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú primárne potrebné na udržanie bezpečnosti a prevádzky našej webovej stránky a na účely našej internej analýzy a podávania správ.
Rovnako ako mnoho firiem, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.
Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:
Údaje denníka a používania. Údaje denníka a používania sú informácie o službách, diagnostické informácie, informácie o používaní a výkone, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď pristupujete na našu webovú stránku alebo ju používate, a ktoré zaznamenávame do protokolových súborov. V závislosti od toho, ako s nami komunikujete, môžu tieto údaje denníka zahŕňať vašu IP adresu, informácie o zariadení, typ a nastavenia prehliadača a informácie o vašej aktivite na webovej lokalite (ako sú dátumové/časové pečiatky spojené s vaším používaním, zobrazené stránky a súbory, vyhľadávania a ďalšie akcie, ktoré vykonávate, ako napríklad funkcie, ktoré používate), informácie o udalostiach zariadenia (ako je aktivita systému, chybové hlásenia (niekedy nazývané „výpisy zlyhaní“) a nastavenia hardvéru). Údaje o zariadení. Zhromažďujeme údaje o zariadení, ako sú informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na webovú stránku. V závislosti od použitého zariadenia môžu tieto údaje zahŕňať informácie, ako je vaša IP adresa (alebo proxy server), identifikačné čísla zariadenia a aplikácie, poloha, typ prehliadača, model hardvéru poskytovateľ internetových služieb a/alebo mobilný operátor, operačný systém a konfigurácia systému. informácie. Údaje o polohe. Zhromažďujeme údaje o polohe, ako sú informácie o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné alebo nepresné. Množstvo informácií, ktoré zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup na webovú stránku. Napríklad môžeme použiť GPS a iné technológie na zhromažďovanie geolokačných údajov, ktoré nám povedia vašu aktuálnu polohu (na základe vašej IP adresy). Môžete nám odmietnuť povoliť zhromažďovanie týchto informácií buď odmietnutím prístupu k informáciám, alebo zakázaním nastavenia Poloha na vašom zariadení. Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete odhlásiť, možno nebudete môcť používať určité aspekty Služieb. Informácie zhromaždené z iných zdrojov Stručne: Môžeme zhromažďovať obmedzené údaje z verejných databáz, marketingových partnerov a iných externých zdrojov. Aby sme zvýšili našu schopnosť poskytovať vám relevantný marketing, ponuky a služby a aktualizovať naše záznamy, môžeme o vás získavať informácie z iných zdrojov, ako sú verejné databázy, spoloční marketingoví partneri, pridružené programy, poskytovatelia údajov, ako aj od iné tretie strany. Tieto informácie zahŕňajú poštové adresy, pracovné pozície, e-mailové adresy, telefónne čísla, údaje o zámeroch (alebo údaje o správaní používateľov), adresy internetového protokolu (IP), profily sociálnych médií, adresy URL sociálnych médií a vlastné profily na účely cielenej reklamy a propagácie podujatí. .

2. AKO POUŽÍVAJTE VAŠE INFORMÁCIE?

V skratke: Vaše údaje spracúvame na účely založené na legitímnych obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, dodržiavaní našich zákonných povinností a/alebo vášho súhlasu. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky používame na rôzne obchodné účely opísané nižšie. Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami, aby sme s vami uzavreli alebo plnili zmluvu s vaším súhlasom a/alebo aby sme splnili naše zákonné povinnosti. Vedľa každého účelu uvedeného nižšie uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame.
Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame, používame: Na odosielanie administratívnych informácií. Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie informácií o produktoch, službách a nových funkciách a/alebo informácií o zmenách našich podmienok a zásad.
Na ochranu našich služieb. Vaše informácie môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia udržať našu webovú stránku v bezpečí (napríklad na monitorovanie a prevenciu podvodov).
Za účelom presadzovania našich podmienok a zásad pre obchodné účely, dodržiavania právnych a regulačných požiadaviek alebo v súvislosti s našou zmluvou.
Reagovať na právne požiadavky a predchádzať škodám. Ak dostaneme predvolanie alebo inú právnu žiadosť, možno budeme musieť skontrolovať údaje, ktoré uchovávame, aby sme určili, ako reagovať.
Plňte a spravujte svoje objednávky. Vaše informácie môžeme použiť na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátení a výmen uskutočnených prostredníctvom webovej stránky.
Spravujte žrebovania o ceny a súťaže. Vaše údaje môžeme použiť na spravovanie žrebovaní o ceny a súťaží, keď sa rozhodnete zúčastniť sa našich súťaží.
Poskytovať a uľahčovať poskytovanie služieb používateľovi. Vaše údaje môžeme použiť, aby sme vám poskytli požadovanú službu.
Reagovať na otázky používateľov/ ponúkať používateľom podporu. Vaše informácie môžeme použiť, aby sme odpovedali na vaše otázky a vyriešili akékoľvek potenciálne problémy, ktoré by ste mohli mať s používaním našich Služieb.
Na zasielanie marketingovej a propagačnej komunikácie. My a/alebo naši marketingoví partneri tretích strán môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám pošlete, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Napríklad pri prejavení záujmu o získanie informácií o nás alebo našej Webovej stránke, prihlásení sa na odber marketingu alebo inom kontaktovaní nás budeme zhromažďovať osobné údaje od vás. Odber našich marketingových e-mailov môžete kedykoľvek zrušiť (pozrite si časť „AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SÚKROMIA?“ nižšie).
Poskytnite vám cielenú reklamu. Vaše informácie môžeme použiť na vývoj a zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklamy (a na spoluprácu s tretími stranami, ktoré tak robia) prispôsobené vašim záujmom a/alebo polohe a na meranie ich účinnosti.

3. BUDÚ S VÁŠMI INFORMÁCIAMI zdieľané Vaše informácie?

V skratke: Informácie zdieľame len s vaším súhlasom, aby sme dodržiavali zákony, poskytovali vám služby, chránili vaše práva alebo plnili obchodné povinnosti. Vaše údaje, ktoré uchovávame, môžeme spracovávať alebo zdieľať na základe nasledujúceho právneho základu:
Konkrétnejšie, možno budeme musieť vaše údaje spracovať alebo zdieľať vaše osobné informácie v nasledujúcich situáciách:
Prevody podnikov. Vaše informácie môžeme zdieľať alebo prenášať v súvislosti s alebo počas rokovaní o akomkoľvek zlúčení, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého nášho podnikania alebo jeho časti inej spoločnosti.
Predajcovia, konzultanti a iní poskytovatelia služieb tretích strán. Vaše údaje môžeme zdieľať s predajcami, poskytovateľmi služieb, zmluvnými partnermi alebo zástupcami tretích strán, ktorí vykonávajú služby pre nás alebo v našom mene, a na vykonanie tejto práce vyžadujú prístup k takýmto informáciám. Príklady zahŕňajú: spracovanie platieb, analýzu údajov, doručovanie e-mailov, hostingové služby, služby zákazníkom a marketingové aktivity. Vybraným tretím stranám môžeme povoliť používanie sledovacej technológie na webovej stránke, ktorá im umožní v našom mene zhromažďovať údaje o tom, ako v priebehu času interagujete s našou webovou stránkou. Tieto informácie môžu byť okrem iného použité na analýzu a sledovanie údajov, určenie popularity určitého obsahu, stránok alebo funkcií a na lepšie pochopenie online aktivít. Pokiaľ nie je uvedené v tomto oznámení, nezdieľame, nepredávame, neprenajímame ani neobchodujeme so žiadnymi vašimi informáciami s tretími stranami na ich propagačné účely. S našimi spracovateľmi údajov máme uzatvorené zmluvy, ktorých cieľom je pomôcť chrániť vaše osobné údaje. To znamená, že s vašimi osobnými údajmi nemôžu nič robiť, pokiaľ im k tomu nedáme pokyn. Taktiež nebudú zdieľať vaše osobné údaje so žiadnou organizáciou okrem nás. Zaväzujú sa tiež chrániť údaje, ktoré uchovávajú v našom mene, a uchovávať ich po dobu, ktorú nám nariadime.
Inzerenti tretích strán. Na zobrazovanie reklám, keď navštívite alebo používate webovú stránku, môžeme použiť reklamné spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie o vašich návštevách našej webovej stránky (stránok) a iných webových stránok, ktoré sú obsiahnuté vo webových súboroch cookie a iných technológiách sledovania, aby mohli poskytovať reklamy na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

4. S KOHO BUDETE VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?

V skratke: Informácie zdieľame iba s nasledujúcimi tretími stranami. Vaše informácie zdieľame a zverejňujeme iba s nasledujúcimi tretími stranami. Ak sme vaše údaje spracúvali na základe vášho súhlasu a chcete svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ V TOMTO OZNÁMENÍ?“.
Reklama, priamy marketing a generovanie potenciálnych zákazníkov
Google AdSense
Optimalizácia obsahu
Google Site Search a Google Fonts
Zdieľanie sociálnych médií a reklama
AddToAny
Webová a mobilná analytika
Google Analytics

5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ OBCHODNÉ TECHNOLÓGIE?

Stručne povedané: Na zhromažďovanie a uchovávanie vašich informácií môžeme používať súbory cookie a iné technológie sledovania. Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (ako sú webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako takéto technológie používame a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našom Oznámení o súboroch cookie.

6. SÚ VAŠE INFORMÁCIE PRENOSENÉ MEDZINÁRODNE?

V skratke: Vaše informácie môžeme prenášať, uchovávať a spracovávať v iných krajinách, ako je vaša. Naše servery sa nachádzajú v Spojených štátoch a Írsku. Ak pristupujete na našu webovú stránku mimo územia Spojených štátov amerických a Írska, uvedomte si, že vaše informácie môžu byť prenesené, uložené a spracované nami v našich zariadeniach a tretími stranami, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje (pozri „BUDE VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ S NIEKÝM?“ vyššie), v Spojených štátoch, Írsku a ďalších krajinách. Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Spojenom kráľovstve (Spojené kráľovstvo), tieto krajiny nemusia mať nevyhnutne zákony na ochranu údajov alebo iné podobné zákony tak komplexné ako zákony vo vašej krajine. Prijmeme však všetky potrebné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a platnými zákonmi. Štandardné zmluvné doložky Európskej komisie: Zaviedli sme opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, vrátane použitia štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie na prenosy osobných údajov medzi spoločnosťami našej skupiny a medzi nami a našimi poskytovateľmi tretích strán. Tieto doložky vyžadujú, aby všetci príjemcovia chránili všetky osobné údaje, ktoré spracúvajú a pochádzajú z EHP alebo Spojeného kráľovstva v súlade s európskymi zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov. Naše zmluvy o spracovaní údajov, ktoré obsahujú štandardné zmluvné doložky, môžu byť poskytnuté na požiadanie/sú dostupné tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Zaviedli sme podobné vhodné bezpečnostné opatrenia s našimi poskytovateľmi služieb a partnermi tretích strán a ďalšie podrobnosti vám môžeme poskytnúť na požiadanie. Záväzné podnikové pravidlá: Patria sem súbor Záväzných podnikových pravidiel („BCR“), ktoré vytvoril a implementoval __________. Naše BCR boli uznané orgánmi EHP a Spojeného kráľovstva na ochranu údajov ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame na medzinárodnej úrovni. Kópiu našich BCR nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

7. AKO DÔLEŽITÉ Uchovávame vaše informácie?

V skratke: Vaše informácie uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje inak. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky). Žiadny účel v tomto oznámení nebude vyžadovať, aby sme uchovávali vaše osobné údaje dlhšie ako __________. Ak nemáme žiadnu trvalú legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto informácie buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v archívoch záloh), bezpečne uchovávať vaše osobné údaje a izolovať ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nie je možné ich vymazanie.

8. AKO UCHOVÁVAJTE BEZPEČNÉ INFORMÁCIE?

V skratke: Naším cieľom je chrániť vaše osobné údaje prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení. Zaviedli sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu bezpečnosti akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Napriek našim bezpečnostným opatreniam a snahám o zabezpečenie vašich informácií však nie je možné zaručiť 100% bezpečnosť žiadneho elektronického prenosu cez internet alebo technológie ukladania informácií, takže nemôžeme sľúbiť ani zaručiť, že hackeri, počítačoví zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú schopný poraziť našu bezpečnosť a nesprávne zhromažďovať, pristupovať, ukradnúť alebo upraviť vaše informácie. Aj keď urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje, prenos osobných údajov na a z našej webovej stránky je na vaše vlastné riziko. Na webovú stránku by ste mali pristupovať iba v zabezpečenom prostredí.

9. ČO SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ?

V skratke: V niektorých regiónoch, ako je Európsky hospodársky priestor (EHP) a Spojené kráľovstvo (Spojené kráľovstvo), máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup a kontrolu nad vašimi osobnými údajmi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť. V niektorých regiónoch (ako EHP a Spojené kráľovstvo) máte určité práva podľa platných zákonov o ochrane údajov. Tieto môžu zahŕňať právo (i) požiadať o prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a (iv) prípadne na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Ak chcete podať takúto žiadosť, použite kontaktné údaje uvedené nižšie. Každú žiadosť zvážime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to neovplyvní zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním, ani to neovplyvní spracovanie vašich osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracovania, ako je súhlas. Ak máte bydlisko v EHP alebo Spojenom kráľovstve a domnievate sa, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť na váš miestny dozorný úrad na ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku, kontaktné údaje na orgány na ochranu údajov sú k dispozícii tu: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html. Súbory cookie a podobné technológie: Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Ak chcete, zvyčajne môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odstraňoval súbory cookie a odmietal súbory cookie. Ak sa rozhodnete odstrániť súbory cookie alebo odmietnuť súbory cookie, môže to ovplyvniť určité funkcie alebo služby našej webovej stránky. Ak sa chcete odhlásiť zo záujmovo orientovanej reklamy inzerentov na našej webovej stránke, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices/.

10. KONTROLY VLASTNOSTI, KTORÉ SA NEZOBRAZUJÚ

Väčšina webových prehľadávačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track („DNT“) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby signalizovali vaše preferencie týkajúce sa ochrany osobných údajov, aby neboli sledované a zhromažďované údaje o vašich aktivitách online prehliadania. V tejto fáze nebol dokončený jednotný technologický štandard pre rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Z tohto dôvodu momentálne nereagujeme na signály prehľadávača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky komunikuje vašu voľbu, ktorá sa nemá sledovať online. Ak bude prijatý štandard pre online sledovanie, ktorý musíme v budúcnosti dodržiavať, budeme vás o tomto postupe informovať v revidovanej verzii tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

11. Majú rezidenti CALIFORNIA ŠPECIFICKÉ PRÁVA O SÚKROMÍ?

Stručne povedané: Áno, ak ste obyvateľom Kalifornie, máte špecifické práva týkajúce sa prístupu k vašim osobným údajom. Sekcia 1798.83 občianskeho zákonníka Kalifornie, známa aj ako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim používateľom, ktorí sú obyvateľmi Kalifornie, raz ročne a bezplatne od nás požadovať a získať informácie o kategóriách osobných údajov (ak existujú). sprístupnené tretím stranám na účely priameho marketingu a mená a adresy všetkých tretích strán, s ktorými sme zdieľali osobné údaje v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak ste obyvateľom Kalifornie a chceli by ste podať takúto žiadosť, odošlite nám svoju žiadosť písomne ​​pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie. Ak máte menej ako 18 rokov, žijete v Kalifornii a máte zaregistrovaný účet na webovej stránke, máte právo požiadať o odstránenie nežiaducich údajov, ktoré verejne zverejníte na webovej lokalite. Ak chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie a uveďte e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom a vyhlásenie, že žijete v Kalifornii. Zabezpečíme, aby údaje neboli verejne zobrazené na Webovej stránke, ale uvedomte si, že údaje nemusia byť úplne alebo úplne odstránené zo všetkých našich systémov (napr. zálohy atď.).

Oznámenie o ochrane osobných údajov CCPA

Kalifornský kódex predpisov definuje „rezidenta“ ako:
(1) každý jednotlivec, ktorý je v štáte Kalifornia na iné ako dočasné alebo prechodné účely a
(2) každý jednotlivec, ktorý má bydlisko v štáte Kalifornia a ktorý je mimo štátu Kalifornia na dočasný alebo prechodný účel
Všetci ostatní jednotlivci sú definovaní ako „nerezidenti“.
Ak sa na vás vzťahuje táto definícia „rezidenta“, musíme dodržiavať určité práva a povinnosti týkajúce sa vašich osobných údajov.

Aké kategórie osobných údajov zhromažďujeme?

Za posledných dvanásť (12) mesiacov sme zhromaždili nasledujúce kategórie osobných údajov: Zhromaždené príklady kategórií
A. Identifikátory
Kontaktné údaje, ako je skutočné meno, alias, poštová adresa, telefónne alebo mobilné kontaktné číslo, jedinečný osobný identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa a názov účtu ÁNO B. Kategórie osobných informácií uvedené v zákone California Customer Records
Meno, kontaktné informácie, vzdelanie, zamestnanie, história zamestnania a finančné informácie ÁNO C. Chránené klasifikačné charakteristiky podľa kalifornského alebo federálneho zákona
Pohlavie a dátum narodenia ÁNO D. Obchodné informácie
Informácie o transakciách, história nákupov, finančné podrobnosti a informácie o platbách NIE E. Biometrické informácie
Odtlačky prstov a hlasové odtlačky NIE F. Internet alebo iná podobná sieťová aktivita
História prehliadania, história vyhľadávania, online správanie, údaje o záujmoch a interakcie s našimi a inými webovými stránkami, aplikáciami, systémami a reklamami ÁNO G. Geolokačné údaje
Umiestnenie zariadenia ÁNO H. Zvukové, elektronické, vizuálne, tepelné, čuchové alebo podobné informácie
Obrázky a audio, video alebo hovory vytvorené v súvislosti s našimi obchodnými aktivitami NIE I. Profesijné alebo zamestnanecké informácie
Obchodné kontaktné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby na obchodnej úrovni, pracovné zaradenie, ako aj pracovnú históriu a odbornú kvalifikáciu, ak sa u nás uchádzate o prácu NIE J. Informácie o vzdelaní
Záznamy o študentoch a informácie v adresári NIE K. Vyvodené závery z iných osobných informácií
Vyvodenie záverov z akýchkoľvek zhromaždených osobných údajov uvedených vyššie na vytvorenie profilu alebo súhrnu napríklad o preferenciách a charakteristikách jednotlivca ÁNO Môžeme zhromažďovať aj iné osobné údaje mimo týchto kategórií v prípadoch, keď s nami komunikujete osobne, online alebo telefonicky alebo e-mailom v súvislosti s:
Prijímanie pomoci prostredníctvom našich kanálov zákazníckej podpory;
Účasť na zákazníckych prieskumoch alebo súťažiach; a
Uľahčenie pri poskytovaní našich Služieb a odpovedanie na vaše otázky. Ako používame a zdieľame vaše osobné údaje? __________ zhromažďuje a zdieľa vaše osobné údaje prostredníctvom:
Cielené cookies/Marketingové cookies
Viac informácií o našich postupoch zhromažďovania a zdieľania údajov nájdete v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.
Z predaja svojich osobných údajov sa môžete odhlásiť zakázaním súborov cookie v nastaveniach preferencií súborov cookie a kliknutím na odkaz Nepredávať moje osobné údaje na našej domovskej stránke. Môžete nás kontaktovať na stránke https://online-videos-downloader.com/contact alebo pomocou kontaktných údajov v spodnej časti tohto dokumentu. Ak na uplatnenie svojho práva na odstúpenie od zmluvy využívate autorizovaného zástupcu, môžeme žiadosť zamietnuť, ak autorizovaný zástupca nepredloží dôkaz o tom, že bol platne oprávnený konať vo vašom mene. Budú vaše informácie zdieľané s niekým iným? Vaše osobné údaje môžeme zverejniť našim poskytovateľom služieb na základe písomnej zmluvy medzi nami a každým poskytovateľom služieb. Každý poskytovateľ služieb je ziskový subjekt, ktorý spracováva informácie v našom mene. Vaše osobné údaje môžeme použiť na naše vlastné obchodné účely, napríklad na vykonávanie interného výskumu pre technologický vývoj a demonštráciu. Toto sa nepovažuje za „predaj“ vašich osobných údajov. __________ zverejnila nasledujúce kategórie osobných údajov tretím stranám na obchodné alebo komerčné účely v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch: Kategória B. Osobné informácie, ako sú definované v kalifornskom zákone o záznamoch zákazníkov, ako je vaše meno, kontaktné informácie, vzdelanie, zamestnanie, história zamestnania a finančné informácie.
Kategória K. Vyvodenie záverov z akýchkoľvek osobných informácií uvedených vyššie na vytvorenie profilu alebo súhrnu napríklad o preferenciách a charakteristikách jednotlivca.
Kategórie tretích strán, ktorým sme sprístupnili osobné údaje na obchodné alebo komerčné účely, nájdete v časti „S KÝM BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?“. __________ predal nasledujúce kategórie osobných údajov tretím stranám v predchádzajúcich dvanástich (12) mesiacoch:
Kategória B. Osobné informácie, ako sú definované v kalifornskom zákone o zákazníckych záznamoch, ako je vaše meno, kontaktné informácie, vzdelanie, zamestnanie, história zamestnania a finančné informácie.
Kategórie tretích strán, ktorým sme predali osobné údaje, sú: Vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi Právo požiadať o vymazanie údajov – Žiadosť o vymazanie Môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Ak nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, budeme rešpektovať vašu žiadosť a vymažeme vaše osobné údaje, s výhradou určitých výnimiek stanovených zákonom, ako je (ale nielen) uplatnenie svojho práva na slobodu prejavu iným spotrebiteľom , našich požiadaviek na dodržiavanie predpisov vyplývajúcich zo zákonnej povinnosti alebo akéhokoľvek spracovania, ktoré môže byť potrebné na ochranu pred nezákonnými činnosťami.

Právo na informácie - Žiadosť o informácie

Podľa okolností máte právo vedieť:
či zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje;
kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme;
účely, na ktoré sa zhromaždené osobné údaje používajú;
či predávame vaše osobné informácie tretím stranám;
kategórie osobných údajov, ktoré sme predali alebo zverejnili na obchodné účely;
kategórie tretích strán, ktorým boli osobné informácie predané alebo zverejnené na obchodné účely; a
obchodný alebo komerčný účel zhromažďovania alebo predaja osobných informácií.
V súlade s platnými právnymi predpismi nie sme povinní poskytnúť alebo vymazať informácie o spotrebiteľovi, ktoré sú neidentifikovateľné v reakcii na žiadosť spotrebiteľa, ani opätovne identifikovať jednotlivé údaje na overenie žiadosti spotrebiteľa. Právo na nediskrimináciu pri výkone práv spotrebiteľa na súkromie Nebudeme vás diskriminovať, ak uplatníte svoje práva na súkromie.

Proces overovania

Po prijatí vašej žiadosti budeme musieť overiť vašu identitu, aby sme určili, že ste tá istá osoba, o ktorej máme informácie v našom systéme. Toto overenie vyžaduje, aby sme vás požiadali o poskytnutie informácií, aby sme ich mohli priradiť k informáciám, ktoré ste nám predtým poskytli. Napríklad v závislosti od typu žiadosti, ktorú odošlete, vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých informácií, aby sme mohli porovnať vami poskytnuté informácie s informáciami, ktoré už máme v záznamoch, alebo vás môžeme kontaktovať prostredníctvom komunikačného spôsobu (napr. alebo e-mail), ktorý ste nám predtým poskytli. Podľa okolností môžeme použiť aj iné metódy overenia. Osobné údaje uvedené vo vašej žiadosti použijeme iba na overenie vašej totožnosti alebo oprávnenia podať žiadosť. Pokiaľ to bude možné, vyhneme sa tomu, aby sme od vás požadovali dodatočné informácie na účely overenia. Ak však nemôžeme overiť vašu totožnosť z informácií, ktoré už máme k dispozícii, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na účely overenia vašej totožnosti a na účely bezpečnosti alebo ochrany pred podvodmi. Takéto dodatočne poskytnuté informácie vymažeme hneď, ako dokončíme vaše overenie.

Ďalšie práva na súkromie

môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov
môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo prestanú byť relevantné, alebo môžete požiadať o obmedzenie spracúvania týchto údajov
môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý vo vašom mene podá žiadosť podľa CCPA. Môžeme zamietnuť žiadosť autorizovaného zástupcu, ktorý nepredloží dôkaz o tom, že bol platne oprávnený konať vo vašom mene v súlade s CCPA.
Na uplatnenie týchto práv nás môžete kontaktovať na stránke https://online-videos-downloader.com/contact alebo pomocou kontaktných údajov v spodnej časti tohto dokumentu. Ak máte sťažnosť na to, ako nakladáme s vašimi údajmi, radi by sme sa o vás dozvedeli.

12. VYKONÁVAME AKTUALIZÁCIU TOHTO OZNÁMENIA?

Stručne povedané: Áno, toto oznámenie aktualizujeme podľa potreby, aby sme zostali v súlade s príslušnými zákonmi. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. Aktualizovaná verzia bude označená aktualizovaným dátumom „Revidované“ a aktualizovaná verzia nadobudne účinnosť hneď, ako bude dostupná. Ak vykonáme podstatné zmeny v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, môžeme vás upozorniť buď výrazným uverejnením oznámenia o takýchto zmenách, alebo vám priamo pošleme upozornenie. Odporúčame vám, aby ste si toto oznámenie o ochrane osobných údajov často prezerali, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše informácie.

13. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ O TOMTO OZNÁMENÍ?

Ak máte otázky alebo pripomienky k tomuto oznámeniu, môžete nám poslať e-mail na adresu kontaktný formulár google

14. AKO MÔŽETE REVIDOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS ZÍSKAME?

Na základe platných zákonov vašej krajiny môžete mať právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré od vás zhromažďujeme, zmeniť tieto informácie alebo ich za určitých okolností vymazať. Ak chcete požiadať o kontrolu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov, odošlite žiadosť na našej stránke Kontaktný formulár.